górska dolina, widok

Regulamin

Regulamin dla najemców
Centrum Wypoczynkowo-konferencyjnego Bogdanka

Regulamin określają warunki rezerwacji i najmu pokoi będących przedmiotem najmu przez  Centrum Usług Logistycznych.pl Sp. z o.o. ul. Teodora Walslebena 10/1 38-400 Krosno, NIP: 6842655584, REGON 385045151, KRS 0000818402, na rzecz Najemcy.

Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.

 1. Dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 2. Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO.
 3. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Krośnie.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  • nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport),
  • nie chce okazać dokumentu,
  • jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  • podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 6. Przy zakwaterowaniu pobierana jest dopłata do całości kwoty za najem (jeśli był wpłacany zadatek) lub kwota za cały pobyt.
 7. W dniu wyjazdu, Najemca zobowiązany jest do zdania pokoju do godziny 10:00 w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej rozpoczętej doby.
 8. W pokojach i innych ogólnodostępnych pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych tego rodzaju używek (również w oknie oraz łazience). Za złamanie zakazu palenia wewnątrz pokoi lub innych pomieszczeń ogólnodostępnych Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 1000 PLN.
 9. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez towarzyskich, wieczorów panieńskich lub kawalerskich. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje nałożeniem grzywny 1000 PLN oraz usunięciem z obiektu.
 10. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, kuchenek turystycznych, grzałek, grzejników (pomijając grzejniki będące własnością CWK Bogdanka). Najemców zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 11. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia pokoju Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego.
 12. Obiekt akceptuje zwierzęta, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę.
 13. Właściciel/opiekun zwierzątka jest za nie w pełni odpowiedzialny oraz ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez zwierzę.
 14. W obiekcie od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających oraz zachowanie nie może zakłócać wypoczynku turystów.
 15. W przypadku organizowania w CWK Bogdanka eventów, koncertów czy innych imprez a których organizatorem jest CWK Bogdanka, cisza nocna może ulec zmianie.
 16. Każdorazowa informacja o zmianie godzin ciszy nocnej będzie ogłaszana w formie pisemnej.
 17. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Granicznej Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą  w wysokości 500 PLN (pięćset).
 18. Liczba osób nocujących w pokoju nie może przekraczać liczby osób dla których przeznaczony jest pokój.
 19. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia pokoju, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien, sprawdzaniu kranów, prysznica czy nie cieknie woda a także gaszenie światła przed każdorazowym opuszczeniem pokoju.
 20. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy je każdorazowo zostawić w recepcji. Opłata za dorobienie zgubionego klucza wynosi 100,00 zł.
 21. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w pokoju lub innych ogólnodostępnym pomieszczeniu.
 22. W cenę nie są wliczone ręczniki. Opłata za ręcznik mały 10,00 zł, ręcznik duży 15,00 zł.
 23. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni na życzenie Najemcy raz na tydzień, może być dokonana wymiana pościeli bez dodatkowych opłat.
 24. Za wszystkie szkody powstałe w pokoju lub pomieszczeniu ogólnodostępnym podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.
 25. Wszelkie uwagi lub prośby dotyczące pobytu proszę kierować pod nr tel.: 797797097 w godzinach 8:00-20:00 lub w Recepcji CWK Bogdanka (38-608 Wetlina, Kalnica 5) w godzinach 8:00-20:00.
 26. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.

PŁATNOŚCI:

 1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie www.bogdankabieszczady.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości określonej w wiadomość zwrotnej na rezerwację w zakreślonym terminie. W przypadku niedokonania zapłaty zadatku w określonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 3. Anulowanie noclegu jest możliwe dwa tygodnie przed planowanym terminem pobytu, reklamacje przyjmowane są pisemnie na adres CWK Bogdanka, 38-608 Wetlina, Kalnica 5 lub e-mailowo: rezerwacje@bogdankabieszczady.pl
 4. Najemca może wybrać formę płatności:
  • przelew tradycyjny – zapłata przed najmem – zadatek. Po złożeniu Zamówienia Najemca powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy podany na zamówieniu.
  • zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata po rezerwacji przed najmem. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Przelewy24;
 5. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym., krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.